درباره ما

ما یک گروه آموزشی هستیم که به منظور اشتغال زایی قصد آموزش هنرجویان را در حیطه آرایشگری مردانه داریم. گروه آموزشی آرایشگری مردانه برای دستیابی به این هدف تلاش کرده تا از بهترین اساتید این حیطه استفاده نماید و بهترین وسایل آموزشی را در اختیار هنرجویان قرار دهد. محیط آموزشی دوستانه ای فراهم نموده ایم تا هنر جویان عزیز بدون دغدغه بهترین بهره آموزشی را ببرند.

درباره ما
به بالای صفحه بردن